Familiehus

Som Norges mest fremgangsrike boligleverandør har Familiehus som målsetning å tilby et av markedets rimeligste og raskeste leveranser. Suksessen bak Familiehus skyldes i hovedsak selskapets tilknytning til FH Gruppen og tilgangen til nøye utarbeidede logistikksystemer og arbeidsmetoder for rask og kostnadseffektiv oppføring av hytter og boliger

Norges mest fremgangsrike husleverandør

Byggeforskrifter og regelverk skal sikre at huskjøpere får det beste. Men høy standard koster og kan gjøre pristerskelen uoverstigelig for dem som skal inn. For oss som boligprodusent er det en kjær utfordring å gå i kamp med kostnadene. Vårt fremste våpen er effektiv produksjon basert på standardiserte løsninger.

Rimelige hus må til for at folk flest skal ha råd til å bygge et hjem. Det kalles sosial boligbygging. I Familiehus er vi stolte over å ha tilført dette begrepet en helt ny dimensjon.

Familiehus AS

Stiftet: 2011

Nettside: familiehus.no
Facebook: /familiehus
Instagram: @familiehus