FH Gruppen er et av ytterst få selskaper som innehar høyeste oppnåelige klasse (AAA) på Soliditets kreditt-ratings skala.