Vi søker en dyktig Group Business Controller til en nyopprettet stilling

FH Gruppen AS har i løpet av sine 12 år blitt markedsledende innen salg og oppføring av hytter i Norge. Gjennom selskapene Familiehytta, Telemarkhytter, Nordlyshytter, Leve Hytter og Øverbygg har konsernet utviklet skreddersydde hyttekonsepter med formål om å realisere drømmen til enhver hyttekunde. I 2018 ferdigstilte gruppen over 700 hytter hvorav nesten samtlige ble levert nøkkelferdig, utført av selskapets egne snekkere. FH Gruppen har de siste årene også ekspandert sine forretningsområder og gått tungt inn som husleverandør og boligbygger gjennom selskapet Familiehus. Med 150 solgte hus i 2018 er selskapet å betrakte som Norges raskest voksende husprodusent.

På bakgrunn av kraftig vekst ønsker FH Gruppen nå å styrke sitt team med en Group Business Controller. Du vil få ta tak i en rekke spennende byggeprosjekter, i et selskap som har vokst seg til å bli en ledende aktør innen oppføring av hytter i Norge. Rollen vil være en kritisk ressurs for å ha økonomisk kontroll på alle de ulike prosjektene i gruppen og samt sørge for at de blir fullført med tilfredsstillende resultat. Stillingen rapporterer direkte til CFO.

Arbeidsoppgaver
• utvikling og implementering av gode styringsverktøy knyttet til alle prosjekter
• overordnet ansvar for prosjektregnskapene, herunder månedlig finansiell rapportering og risikostyring av prosjektene
• sentral ressurs og eier av budsjett- og prognoseprosesser i prosjektene samt løpende oppfølging av kalkyle
• bistå i månedlig rapportering
• sikre god fremdrift på prosjekter sammen med prosjektleder
• faglig sparringspartner for ressurser både oppover og nedover i organisasjonen
• initiere og drive frem forbedringsprosjekter
• utarbeide business case og være en pådriver for videreutviklingen av selskapet
• ad hoc oppgaver og prosjekter

Kvalifikasjoner
• høyere økonomisk utdannelse på Mastergradsnivå
• minimum fem års erfaring fra tilsvarende rolle, annen relevant erfaring kan også bli vurdert
• erfaring som prosjektleder er et fortrinn, men ikke et krav
• solid Excel-kompetanse og generelt stor systeminteresse
• flytende i norsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
For å trives i rollen må du være sterk på kommunikasjon og god til å skape tillit mot ulike stillingsnivå i organisasjonen. Du ser på deg selv som en kommersiell person og har fokus på å skape verdier for selskapet du er ansatt i. Ingen oppgaver er for små for deg, samtidig som du trives med å se det store bildet og være en strategisk sparringspartner for ledelsen. Struktur og oversikt i arbeidshverdagen er viktig for deg, samtidig som du er opptatt av effektivitet i ditt arbeid. Andre vil si at du er en initiativrik person som evner å drive prosesser fremover med god kvalitet.

Vi tilbyr
Som ansatt hos FH Gruppen vil du bli en viktig bidragsyter til selskapets vekst, og ha en sentral og synlig posisjon i selskapet. Du vil få jobbe opp mot krevende PE eiere samtidig som du vil oppleve stor grad av lagfølelse og gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Har du spørsmål til stillingen, ta gjerne kontakt med FinancePeople ved John Ola Solheim på tlf. 909 91 137 eller john.ola.solheim@financepeople.no eller André Herlofsen på tlf. 934 80 266 eller andre@financepeople.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august.