Trenger 50 tømrere

BYGG.NO: Mens flere aktører i norsk byggenæring må nedbemanne eller permittere, er det fullt trykk i FH Gruppen. Nå skal bedriften inn for fullt i boligmarkedet og skal ansette 50 tømrere.

FH Gruppen driver blant annet selskapene Familiehytta og Familiehus og selskapet har i dag 142 egne ansatte tømrere. Det tallet skal i løpet av 2015 utvides til 190. Etter å ha bygget opp Familiehytta er FH Gruppen nå klar for på alvor å satse også som boligprodusent gjennom selskapet Familiehus.
− Vi har siden 2006 bygget opp Familiehytta til å bli Norges største hytteprodusent og driver kun med egne midler med fravær av kassakreditt og driftslån. Vi føler oss nå modne for boligproduksjon og opplever en eventyrlig start, sier arbeidende styreleder Torbjørn Kaarud i FH Gruppen til Byggeindustrien.

163 millioner

Familiehus har per i dag en ordrereserve på 163 millioner kroner som er bygget opp i løpet av høsten 2014 og vinteren. Satsingsområdet blir i første omgang området Oslo øst og Romerike.
− Konseptet er å gjøre ting så enkelt som mulig og sørge for at vi har kontroll på alt i fra A til Å i prosessen med kun egne ansatte. Vi kommer ikke til å leie inn underentreprenører og kommer til å produsere boliger kun for utbyggere eller kunder med egen tomt, opplyser han.
Boligene vil bli oppført med precut på byggeplass.
− Vår oppfatning er man bygger vegger raskere med elementproduksjon, men det er også en mye mer kostbar produksjonsmetode. Med de nye forskriftene er det også veldig greit å kunne sikre tettheten rundt hele bygget på byggeplassen, mener han.

– Nesten umulig å få tak i norske tømrere

FH Gruppen har kjørt noen pionerprosjekter på boligsiden de siste årene for å lære markedet å kjenne.
− Vi omsatte boliger for 17 millioner i fjor, men nå gir vi full gass, forteller Kaarud.
Utvidelsen i staben betyr trolig ikke at det blir ansatt mange norske fagarbeidere.
− Vi selger et norsk produkt, men norske snekkere er det dessverre nesten totalt umulig å få tak i. I alle fall i hyttemarkedet. Man får ikke nordmenn til å ligge på fjellet og bygge hytter. Vi er totalt avhengig av stabil arbeidskraft når vi tar på oss mange og store oppdrag. Det er synd å si at vi ikke klarer det med norske tømrere, sier han.
FH Gruppen baserer seg per i dag på kun litauiske tømrere for oppføring av hytter. Slik blir det trolig også når selskapet nå satser på boligproduksjon.
− Vi er stolte av våre litauiske medarbeidere og lønner dem godt. De er direkte ansatt i selskapet og vi har ikke noe eget agentselskap. De beholder hver krone de tjener selv. Det er utrolig mye snusk i denne bransjen, men med god personalbehandling er det også lett å rekruttere nye dyktige, medarbeidere, sier Kaarud.
− Hva tenker du selv når du satser i dette markedet og er avhengig av utenlandsk arbeidskraft?
− Jeg synes det er betenkelig hele vegen Norge går. Vi blir snart Europas Dubai hvor vi er helt avhengig av arbeidskraft fra utlandet. Men for vårt selskap er stabil arbeidskraft helt avgjørende for videre utvikling, sier han.

Tøffe krav for mindre aktører

− Er det tøft å være nykommer i boligmarkedet med stadig strengere krav i møte?
− Det er ingen tvil om at det blir tøffere og tøffere for små aktører. Vi har sett samme utvikling også i hyttemarkedet. Småprodusenter sliter med å tilfredsstille kravene og skaller fra. Jeg har mine bestemte oppfatninger om de Tekniske Forskriftene. Det er ikke rart det har blitt dyrt å bygge, sier han.
De første prosjektene blir 14 boliger på Høybråten i Oslo, 15 boliger på Tuen utenfor Lillestrøm, 18 eneboliger ved Rygge og cirka 40 boenheter på Bjørkelangen.
− Prosjektet på Høybråten ble solgt på en dag og for Tuen kommer vi bevisst til å legge oss gunstig i markedet. Jeg mener det ikke kun er boligmangelen som fører til stive priser, men også litt griske entreprenører. Vi skal tjene penger, men også tilby et godt og rimelig produkt, avslutter han.