Skyter fart som aldri før

Gaseller er Dagens Næringslivs årlige, prestisjefylte titulering og ikke minst utmerkelse av bedrifter som opplever betydelig vekst. Blant de 18 øverste på gasellelisten i 2017 finner vi fire av FH Gruppens selskaper; Familiehus, FH Entreprenør, Telemarkhytter og Nordlyshytter.

FH Gruppens selskaper har truffet en gullåre og enkelte av firmaene bykser inn på gasellelisten for tredje og andre år på rad. Gasellene beregnes og vurderes på bakgrunn av regnskapene for de fire seneste årene og krever blant annet at selskapene må ha levert godkjent regnskap, doblet omsetning over fire år og hatt overskudd samtlige år.

Mye av suksessen skyldes blant annet selskapenes tilknytning til FH Gruppen og tilgangen til nøye utarbeidede logistikksystemer og arbeidsmetoder, påpeker konsernsjef, Torbjørn Kaarud. – Vår økonomi, kombinert med bransjens beste logistikk og gjennomføringsevne gir uttelling i form av effektive leveranser og fornøyde kunder. Slik skaper vi også konkurransefortrinn og opprettholder en jevn vekst i markedet. Konsernsjefen påpeker også at lavt rentenivå og bedre tider i norsk økonomi gir gulltider for noen av de største aktørene.

FH-Gruppen er et av få selskaper som innehar høyeste oppnåelige klasse (AAA) på Soliditets kredittratingsskala. Gruppens firmaer har eiere som tillater vekst uten at det er nødvendig med ekstern finansiering eller kassakreditt. Dette er elementer som stadig blir viktigere for våre kunder og deres bankforbindelser.