Øverbygg søker salgsleder Sør-Norge

Med på laget søker vi en ny leder for salg til vår avdeling på Østlandet. Som salgsleder for Sør-Norge vil du få ansvaret for alle salgsaktiviteter i Øverbygg sør for Dovre og lede Øverbyggs salgsteam for regionen. Vi søker etter en kandidat som både kan jobbe strategisk for å skape nye markeds- og salgsmuligheter i regionen, og operativt med egne salg direkte mot privatkunder og utbyggere av tomtefelt.

Du får et stort ansvar for å bidra til teamet sine salgsresultater og det stilles høye krav til selvstendighet, fleksibilitet og struktur. Man bør ha gode kommunikasjonsevner og interesse for bygging eller erfaring fra planlegging og/eller bygging av hus eller hytter er en stor fordel. Uavhengig av dette bør du ha sterkt ønske om å lykkes med salgsmålene for Øverbygg i Sør-Norge

ARBEIDSOPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDE:
• Ansvar for alle strategiske og operative markeds- og salgsfremmende aktiviteter i Sør-Norge, herunder blant annet å få innpass i aktuelle tomteområder og tilgang til attraktive tomter, planlegge og gjennomføre kampanjer, messer og andre markedsaktiviteter som har til hensikt å treffe flere av de rette kundene
• Kundeansvar for egne kunder og gjennomføre salgsprosess fra første kontakt til inngått kontrakt, herunder blant annet valg/tilpasning av hytte, kalkulering, utarbeidelse pristilbud og kontrakt, framskaffe bakgrunnsmateriale for byggesak, innhente finansieringsbevis og overlevering av kunde/prosjekt tilbyggeleder.
• Markedsføring av merkevare, produkter og prosjekter i samarbeid med konsernets markedsgruppe
• Lede et Øverbyggs salgsteam for Sør-Norge med selgere lokalisert i Oslo, Øyer og Voss.
• Inngå som en del av Øverbyggs ledergruppe og gjennom dette bidra til drifta og utviklingen av bedriften, herunder blant annet strategi, produktutvikling, systemer og verktøy for salg og det generelle kvalitetsarbeidet i bedriften
• Delta i konsernets (FH-gruppen) salgsmøter og gjennom dette bidra til at det skapes synergier mellom selskapenes hyttekonsepter og dermed til konsernets måloppnåelse.
• Betjening av visningshytte på Hellerudsletta og deltakelse på messer o.l.

KVALIFIKASJONER OG ØNSKEDE EGENSKAPER:
• Relevant høyere utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
• Tillitsvekkende personlighet og gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig.
• En leder som både evner å oppnå resultater gjennom ledelse av andre, men også direkte gjennom eget operativt salgsarbeid.
• Resultatorientert og stor arbeidskapasitet
• God lagspiller som bidrar til å skape trivsel og motivasjon
• Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målbevisst
• Erfaring fra salg, gjerne fra salg med konsept-/løsningsutvikling
• God byggfaglig forståelse – erfaring fra planlegging og bygging av hus og hytter.
• Gode ferdigheter mht. basis IT-verktøy som word, excel, o.l.

Vi ønsker oss en leder som er engasjert og som har lyst til å være med å utvikle laget vårt videre og bidra til at vi når våre salgsmål og vårt viktigste mål: 100% fornøyde kunder. Øverbygg sine grunnverdier er: Rotekte, Raus, Nyskapende og Energisk – og kandidater må ha holdninger, adferd og en innstilling som er i tråd med disse!

Stillingen rapporterer til daglig leder i Øverbygg
Kontorsted er sentralt på Økern i Oslo , men man må påregne tilstedeværelse på Hellerudsletta hvor vi har vår visningshytte og salgskontor. Det må også påregnes en del reisevirksomhet i forbindelse med befaringer og kundemøter på tomt o.l.

Er du interessert? Ta gjerne kontakt med daglig leder Bård Landsem i Øverbygg, for mer informasjon eller spørsmål du har om bedriften og stillingen på mobil 958 05 075 eller e-post: bl@overbygg.no
Søknadsfrist: 1. desember 2020. Søknad med CV sendes per e-post til Bård Landsem på bl@overbygg.no