Gode tider for FH Gruppen

ROMERIKETS BLAD: Oppturen vil ingen ende ta for hytte- og boligsalget til FH Gruppen AS på Hellerudsletta.

2015 ble nok et rekordår, det tredje på rad, for konsernet som først og fremst selger hytter – men som også kaster seg inn på boligmarkedet med større og større tyngde.

Konsernet består av hytteselskapene Familiehytta AS, Telemarkhytter AS og Nordlyshytter AS, i tillegg til seks andre selskaper som tar seg av planlegging, utvikling og bygging. Blant dem er også et par boligselskaper som gir konsernet flere bein å stå på.

– Vi leverte blant annet 11 nye boliger på Tuen utenfor Lillestrøm i fjor, et prosjekt som ble svært vellykket for oss, sier daglig leder i FH Gruppen, Torbjørn Kaarud.

Konsernregnskapet for 2015 viser en omsetning på 476 millioner og et overskudd før skatt på over 83 millioner. Omsetningen økte med nesten 140 millioner i fjor.

– 2015 overgikk alle våre forventninger både når det gjelder omsetning og inntjening. Vi gjør tydeligvis mye riktig, sier Kaarud fast.

Vil ha konkurranse

Hytter utgjør konsernet desidert viktigste inntektskilde.

– Vi leverte til sammen 472 enheter i fjor. 400 av dem var hytter, forteller Kaarud.

– Det er en voldsom interesse for hytter for tiden.

Kaarud forteller at hyttene selges direkte til sluttbrukere, og bygges utelukkende av selskapets egne ansatte snekkere. Og selskapet har en klar strategi for valg av utbyggingsprosjekter de leverer til: De takker konsekvent nei til prosjekter hvor de er eneste leverandør.

– Det er ganske uvanlig, men vi setter alltid som krav at det skal være minst to andre hytteleverandører med for at det skal være interessant for oss.

– Hvorfor det?

– Fordi vi ønsker den konkurransen det gir. Dersom kjøperne kan velge mellom flere leverandører når et felt skal bygges ut betyr det at vi er nødt til å være best. Det skjerper oss.

Tre rekordår på rad vil ifølge Kaarud følges opp med et fjerde.

– Vi har hatt en fantastisk start på 2016. Omsetningen etter fire måneder er dobbelt så høy som på samme tid i fjor. Vi forventer ikke så sterk vekst for 2016 totalt sett, men vi kommer til å sette rekord igjen, slår Kaarud fast.

– Hvor mange hytter og hus skal dere levere i år?

– Det blir et sted mellom 600 og 700 enheter.

Den eneste bekymringen Kaarud har, er plassen.

– Vi trenger større plass, og har utvidelsesplaner her på Hellerudsletta. Vi får bare håpe at Skedsmo kommune er velvillige. Hvis ikke må vi flytte. Det vil i så fall si 60–70 millioner i tapte skatteinntekter for kommunen.