FH Gruppen søker HMS- og stillaskoordinator

FH Gruppen AS har i løpet av sine 12 år blitt markedsledende innen salg og oppføring av hytter i Norge. Gjennom selskapene Familiehytta, Telemarkhytter, Nordlyshytter, Leve Hytter og Øverbygg har konsernet utviklet skreddersydde hyttekonsepter med formål om å realisere drømmen til enhver hyttekunde. I 2018 ferdigstilte gruppen over 700 hytter hvorav nesten samtlige ble levert nøkkelferdig, utført av selskapets egne snekkere. FH Gruppen har de siste årene også ekspandert sine forretningsområder og gått tungt inn som husleverandør og boligbygger gjennom selskapet Familiehus. Med 150 solgte hus i 2018 er selskapet å betrakte som Norges raskest voksende husprodusent.

Vi søker nå etter en operativ HMS- og stillaskoordinator til FH Entreprenør. Som HMS- og stillaskoordinator får du stort ansvar over egen arbeidsplan og det stilles høye krav til selvstendighet, fleksibilitet og struktur i arbeidet. Du vil være mye ute på våre byggeplasser, men også inne på et av våre kontorlokaler. Kjøring må derfor påregnes i stillingen.

Arbeidsoppgaver
• Ansvarlig for planlegging og bestilling av stillas på våre prosjekter
• Opplæring av våre ansatte på stillas
• Kontroll av stillas og HMS på våre byggeplasser
• Dokumentere kontroller og vernerunder på byggeplass
• Dokumentere og rapportere utført arbeid
• Sikre og følge opp at alt arbeid som kontrolleres følger bedriftens rutiner og lovens rammer for HMS
• Være pådriver for å videreutvikle en god sikkerhetskultur i bedriften
• Annet forefallende HMS arbeid

Kvalifikasjoner og egenskaper
• Fagbrev som tømrer / teknisk utdanning innen relevante fagområder eller lignende utdanning innen relevant fagområde.
• Relevant arbeidserfaring kan dekke opp for manglende formell kompetanse
• Erfaring fra lignende stillinger
• Gode kunnskaper i bruk av data og systemer som verktøy
• Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
• Evne til å jobbe strukturert i et hektisk arbeidsmiljø

Søknadsfrist 8. desember 2019
Søknad sendes på epost til: jh@fhgruppen.no. Merk søknaden med «HMS- og stillaskoordinator». Spørsmål om stillingen kan rettes til Kim Andre Hjalmarsen (kh@fhgruppen.no).