FH Gruppen medlem av Trygt Hyttekjøp i løpet av 2022

Boligprodusentene lanserte merkeordningen Trygt hyttekjøp i 2020. Merkeordningen skal synliggjøre de kvalitetsbevisste hytteprodusentene for alle som skal kjøpe ny hytte. I løpet av 2022 vil alle selskapet tilknyttet FH Gruppen være meldt inn i ordningen. Hytteprodusenter som bruker merket skal sikre deg kvalitet og trygghet gjennom hele byggeprosessen.

Dette betyr Trygt Hyttekjøp for deg:

• Vi bygger din hytte i henhold til norsk regelverk

• Vi bruker standard bransjekontrakter i avtalen om hyttekjøpet

• Du får garantier og forsikring etter bustadoppføringlova

• Vi lover deg faglig utførelse av din hytte

• Ved en eventuell tvist har du rett til bruk av Boligtvistnemda

• Vi sørger for ordnede arbeidsforhold på  din byggeplass

Standard bransjekontrakter med forbruker er under implementering i hytteselskapene Familiehytta, Nordlyshytter, Telemarkhytter og FH Entreprenør. Først når disse er på plass vil selskapene være del av Trygt Hyttekjøp. Dette er estimert til å skje i løpet av andre halvår 2022.

Det blir gjennomført en uavhengig kvalitetsrevisjon av medlemmer i Trygt Hyttekjøp. Du skal være trygg på at vi som hytteprodusent oppfyller alle kvalitetskravene.

Les mer ...