FH Gruppen medlem av Trygt Hyttekjøp

Merkeordningen Trygt Hyttekjøp Se etter Trygt Hyttekjøp når du skal kjøpe ny hytte. Hytteprodusenter som bruker merket sikrer deg kvalitet og trygghet gjennom hele byggeprosessen.

Dette betyr Trygt Hyttekjøp for deg:

• Vi bygger din hytte i henhold til norsk regelverk

• Vi bruker standard bransjekontrakter i avtalen om hyttekjøpet

• Du får garantier og forsikring etter bustadoppføringlova

• Vi lover deg faglig utførelse av din hytte

• Ved en eventuell tvist har du rett til bruk av Boligtvistnemda

• Vi sørger for ordnede arbeidsforhold på  din byggeplass

Standard bransje-kontrakter med forbruker er under implementering i hytteselskapene Familiehytta, Nordlyshytter, Telemarkhytter og FH Entreprenør. Først når disse er på plass vil disse 3 selskapene være del av Trygt Hyttekjøp. Det blir gjennomført en uavhengig kvalitetsrevisjon av medlemmmer i Trygt Hyttekjøp. Du skal være trygg på at vi som hytteprodusent oppfyller alle kvalitetskravene.

Les mer ...