Aftenposten-artikkel: Helse, miljø og sikkerhet i FH Entreprenør

Aftenposten publiserte fredag 3. juni en artikkel om FH Entreprenør og forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) i selskapet. Vårt hovedbudskap i artikkelen er at dagens HMS-standard er kraftig forbedret, etter en omfattende endringsprosess som ikke har latt seg gjennomføre over natten. Vi har beskrevet våre fremskritt som en HMS-snuoperasjon i en stor norsk entreprenørvirksomhet, som vi med rak rygg gjerne forteller om. Det har vært gjort flere kraftige tiltak for å rydde opp.

Dagens ledelse stiller langt høyere krav enn det som har vært gjort tidligere. I dag har vi en forsvarlig drift og god standard, men den kan og skal bli bedre. Så langt i 2022 har Arbeidstilsynet to ganger vedtatt stans på våre byggeplasser, og gjennom interne kontroller avdekker vi forbedringspotensial. Vi skal derfor fortsette satsingen vår på HMS, blant annet ved å forsterke opplæringen blant de ansatte og fortsette å utføre hyppige internkontroller. Jeg har også personlig oppfordret Arbeidstilsynet om å øke frekvensen på sine uanmeldte kontroller.

Mitt løfte til alle som kjøper en hytte bygget av FH Entreprenør er at de skal være trygge på at de ansatte jobber under forsvarlige forhold. Konsernet har en svært utilfredsstillende historikk på oppfølgingen av HMS-krav, og den legger vi oss flate for. Til alle dem som kjøpte en hytte av oss når HMS-standarden i selskapet ikke var tilfredsstillende kan jeg ikke annet enn å beklage. Enda viktigere er beklagelsen min til de ansatte, og som ikke ble tilstrekkelig ivaretatt. HMS handler først og fremst om sikkerheten til våre ansatte. Det er under enhver kritikk at selskapet tidligere ikke har klart å oppfylle dette ansvaret.

Som tidligere annonsert vil selskapene i FH Gruppen som per i dag ikke er medlemmer søke om medlemskap i Trygt Hyttekjøp. Ambisjonen er at alle selskapene våre skal være medlem av Trygt Hyttekjøp i løpet av 2022, der vi blir gjenstand for en uavhengig kvalitetsrevisjon hva angår blant annet standard bransjekontrakter og ordnede arbeidsforhold.

Anders E. Nybø
Konsernleder, FH Gruppen